Delen via WhatsApp
Delen via X

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met live onweerradar. Actuele neerslag, bliksem, temperatuur en waarschuwingen.

Gele kruisjes zijn live bliksemflitsen. De intensiteit van de buien is van lichtgrijs naar donkerrood. Hoe donkerder de buien, hoe zwaarder de buien. LET OP: onweersbuien kunnen voortdurend veranderen dus houd Onweerradar.nl goed in de gaten!

9865 Opende locatie

Code geel, oranje of rood? Weerwaarschuwingen vandaag

Actuele weerwaarschuwingen voor morgen

Uitleg van de verschillende symbolen

waarschuwingen KNMI

Code geel? Er mogelijk gevaarlijk weer op komst is, waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties. Dit omvat een breed scala aan weersomstandigheden, zoals zware windstoten, onweer, hitte, gladheid, mist of sneeuw. Het is belangrijk om alert te zijn en het weer nauwlettend te volgen als er een Code Geel waarschuwing is afgegeven.

Code oranje? Wanneer Code Oranje wordt afgegeven, betekent dit dat er grote risico’s zijn voor schade, letsel of veel overlast. Dit kan veroorzaakt worden door hevig onweer, extreme hitte, ijzel, sneeuw of zware windstoten. Het KNMI raadt aan om in dergelijke situaties je activiteiten aan te passen, de weerberichten en waarschuwingen goed te volgen en indien nodig beschermende maatregelen te nemen.

Code rood?

Code Rood, ook wel een weeralarm genoemd, is de hoogste waarschuwing die door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in Nederland kan worden afgegeven. Het betekent dat er extreem weer op komst is of al gaande is, met een grote impact op de samenleving. Bij Code Rood kunnen weersomstandigheden levensbedreigend zijn, ernstige schade veroorzaken of tot een extreme overlast leiden. Dit kan onder andere door zeer zware windstoten, extreem veel regen in korte tijd, hevige sneeuwval of ijzel. Bij een Code Rood waarschuwing wordt aangeraden om, indien mogelijk, binnen te blijven en reizen en andere activiteiten uit te stellen. Het is zeer belangrijk om de weerberichten en de adviezen van de autoriteiten nauwlettend te volgen.

Weersverwachting: Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier

Weersverwachtingen vandaag

Weersverwachtingen komende nacht

Weersverwachtingen morgen

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met temperatuur komende twee weken

Een grafiek die de minimum- en maximumtemperatuur per dag toont, is erg handig om temperatuurtrends en variaties over een bepaalde periode te begrijpen. Hier zie je hoe je deze grafiek zou kunnen interpreteren:

X-as (horizontaal): Deze as geeft de tijd aan, in dagen. Dit is een reeks van 14 opeenvolgende dagen.

Y-as (verticaal): Deze as geeft de temperatuur aan, gemeten in graden Celsius.

Lijnen op de grafiek: Er zijn twee lijnen op de grafiek: één voor de maximale temperatuur en één voor de minimale temperatuur. Deze lijnen laten zien hoe de temperatuur naar verwachting zal stijgen en dalen, gedurende de dag.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met neerslagverwachting komende 14 dagen

Een grafiek die de 6-uurlijkse neerslag toont, geeft de verwachte hoeveelheid neerslag weer in segmenten van 6 uur over een bepaalde periode.

Lage waarden: Als de staven of punten laag op de y-as liggen voor een bepaald tijdsegment, betekent dit dat er weinig of geen neerslag wordt verwacht in die 6-uurlijkse periode.

Hoge waarden: Als de staven of punten hoog op de y-as liggen, betekent dit dat er veel neerslag wordt verwacht in die periode.

Veranderingen in de loop van de tijd: Als je de grafiek in de loop van de tijd bekijkt, kun je patronen van toenemende of afnemende neerslag identificeren. Een stijgende trend kan bijvoorbeeld een naderende storm aangeven.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met neerslagsom in mm

Een neerslagsom-grafiek interpreteer je door naar de y-as en de x-as te kijken. De x-as vertegenwoordigt de tijd (dagen), en de y-as vertegenwoordigt de hoeveelheid neerslag, in millimeters.

Bekijk de trendlijn: Dit is de lijn die door de grafiek loopt. Als deze over het algemeen omhoog gaat, betekent dit dat de neerslag toeneemt. Als het naar beneden gaat, neemt de neerslag af. Een rechte lijn betekent dat de neerslag stabiel is.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met windsnelheid

Een windsnelheid-grafiek interpreteer je door naar de y-as en de x-as te kijken. De x-as vertegenwoordigt de tijd (dagen), en de y-as geeft de windsnelheid aan, in kilometers per uur (km/uur).

Bekijk de trendlijn: Als de lijn omhoog gaat, betekent dit dat de windsnelheid toeneemt. Als het naar beneden gaat, neemt de windsnelheid af.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met windrichting in graden (Noord, West, Zuid, Oost)

Deze windrichting-grafiek heeft de tijd in dagen op de x-as en de windrichting in graden op de y-as. Het interpreteren van een grafiek met windrichting in graden vereist een basisbegrip van windrichtingen en hun relatie tot de graadmeting op een kompas. Op een kompas zijn er 360 graden, waarbij 0 of 360 graden naar het Noorden wijst, 90 graden naar het Oosten, 180 graden naar het Zuiden en 270 graden naar het Westen.

Bekijk de trendlijn: De trendlijn geeft de verandering in windrichting over tijd aan. Als de lijn bijvoorbeeld van lager (bijv. rond 0 of 360 graden) naar hoger (bijv. rond 180 graden) gaat, dan verandert de windrichting van het noorden naar het zuiden.

Analyseer plotse veranderingen: Plotse veranderingen in windrichting kunnen wijzen op de doorgang van een weerfront of een ander weersfenomeen.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met onweerverwachting

CAPE staat voor Convective Available Potential Energy en is een maat voor de beschikbare energie in de atmosfeer voor convectie. Convectie is het proces dat onweersbuien aandrijft, en dus is CAPE een belangrijke maatstaf bij het voorspellen van onweer. CAPE wordt gemeten in Joules per kilogram (J/kg). Hoe hoger de CAPE, hoe meer potentiële energie er beschikbaar is voor convectieve activiteit, zoals onweer.

Hier zijn enkele stappen om een CAPE-grafiek te interpreteren:

Identificeer de assen: De x-as vertegenwoordigt de tijd, terwijl de y-as de CAPE waarde vertegenwoordigt in J/kg.

Bekijk de trendlijn: Als de lijn omhoog gaat, betekent dit dat de beschikbare convectieve potentiële energie toeneemt, wat kan wijzen op een toenemende kans op onweer. Als de lijn naar beneden gaat, neemt de CAPE waarde af, wat kan duiden op een afnemende kans op onweer.

Let op pieken: Hoge pieken in de grafiek kunnen wijzen op perioden met bijzonder hoge CAPE-waarden, wat kan duiden op een grotere kans op zware onweersbuien.

Vergelijk verschillende perioden: Je kunt ook kijken hoe de CAPE waarde verandert over verschillende perioden. Bijvoorbeeld, misschien zijn er bepaalde tijden van de dag of bepaalde seizoenen waarin de CAPE-waarden doorgaans hoger zijn.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel hoge CAPE waarden kunnen wijzen op een potentieel voor onweer, ze niet garanderen dat er onweer zal zijn. Andere factoren, zoals de aanwezigheid van een triggering mechanisme (zoals een koufront) en atmosferische stabiliteit, spelen ook een rol. Daarom moet de CAPE waarde in de context van andere weersinformatie en -voorspellingen worden geïnterpreteerd.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met bewolking in percentages

De weersverwachting van bewolking in percentages geeft een indicatie van hoeveel van de hemel naar verwachting bedekt zal zijn met wolken op bepaalde tijdstippen. Dit percentage wordt meestal gemeten als “totaal wolkendek”.

Hier zijn enkele stappen om een dergelijke grafiek te interpreteren:

Identificeer de assen: De x-as vertegenwoordigt meestal de tijd (uren van de dag, dagen van de week, enzovoort) en de y-as geeft het percentage van de hemel dat bedekt is met wolken.

Begrijp de eenheden: Het percentage van het wolkendek kan variëren van 0% (heldere hemel) tot 100% (volledig bedekt).

Bekijk de trendlijn: Een stijgende lijn geeft aan dat er meer bewolking wordt verwacht, terwijl een dalende lijn aangeeft dat er minder bewolking wordt verwacht.

Let op de patronen: Er kunnen bepaalde tijden van de dag of van het jaar zijn waarop de bewolking doorgaans toeneemt of afneemt.

Analyseer pieken en dalen: Een plotselinge piek in de grafiek kan wijzen op een verwachte toename van de bewolking, mogelijk in verband met een aankomend weersysteem.

Het interpreteren van een bewolkingsgrafiek kan je helpen beter te begrijpen wat je kunt verwachten van het weer, maar houd er rekening mee dat weersvoorspellingen altijd enige onzekerheid bevatten en dat het belangrijk is om regelmatig updates te controleren.

Onweerradar met live bliksem radar 9865 Opende – gemeente Westerkwartier met sneeuwvalverwachting komende 14 dagen

De grafiek met de weersverwachting van sneeuwval geeft een indicatie van hoeveel sneeuw er verwacht wordt binnen een bepaalde tijdspanne. Dit wordt uitgedrukt in centimeters van de verwachte sneeuwval.

Hier zijn enkele stappen om een sneeuwval-verwachtingsgrafiek te interpreteren:

Identificeer de assen: De x-as vertegenwoordigt de tijd (dagen van de week) en de y-as geeft de hoeveelheid verwachte sneeuwval weer, in centimeters.

Bekijk de trendlijn: Een stijgende lijn betekent dat er meer sneeuw wordt verwacht, terwijl een dalende lijn aangeeft dat er minder sneeuw wordt verwacht.

Let op pieken: Hoge pieken in de grafiek kunnen duiden op perioden van zware sneeuwval.

Zoals altijd bij het interpreteren van weersverwachtingen, is het belangrijk om te onthouden dat er enige onzekerheid is en dat je regelmatig updates moet controleren, vooral als er hevige sneeuwval wordt voorspeld.